medicastar.eu

Д-р Стефан Павлов Павлов

Роден  06.01.1966 г. с. Градина

 

Образование:  

1992: медицина, МА Висш медицински институт Ив.П.Павлов Пловдив

1993: медицина, ВМА София

1996: ехографска диагностика, Медицински университет Пловдив

1997: горна ендоскопия, Медицински университет Пловдив

2015: магистър по обща медицина, Медицински университет Пловдив

2017: магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт, ФОЗ Пловдив

 

Професионално развитие:

Център по Спешна Медицинска помощ  - завеждащ филиал

Участъков лекар

Управител на Амбулатория за първична медицинска помощ индивидуална практика.

 

Специализации:

ВВМА София

Национален център по спешна медицина Пирогов.

Първа градска болница Пловдив.

Медицински университет Пловдив.

 ФОЗ Пловдив

Текущи проекти: