medicastar.eu

Работен график

Д-р Стефан Павлов Павлов тел. 0888677817

Работен график за всеки ОПЛ, отговарящ на изискванията на НРД, включващ:

филиал - гр. Първомай, ул. „Княз Борис І” № 51

Посещения за

Понеделник (от – до)

Вторник (от – до)

Сряда (от – до)

Четвъртък (от –до)

Петък (от – до)

Събота (от – до)

Неделя (от – до)

Амбулаторни прегледи

8:00-13:00

 

8:00-13:00

 

8:00-13:00

 

 

Домашни прегледи

14:30-15:30

 

14:30-15:30

 

14:30-15:30

 

 

Промотивна и профилактична дейност

13:00-14:00

 

13:00-14:00

 

13:00-14:00

 

 

Дейност по „Детско здравеопазване”

 

 

7:00-8:00

 

7:00-8:00

 

 

Дейност по „Майчино здравеопазване”

7:00-8:00

 

 

 

 

 

 

 

база: гр. Първомай, ул. „Ангел Войвода” № 2

 

Посещения за

Понеделник (от – до)

Вторник (от – до)

Сряда (от – до)

Четвъртък (от –до)

Петък (от – до)

Събота (от – до)

Неделя (от – до)

Амбулаторни прегледи

 

8:00-13:00

 

8:00-13:00

 

 

 

Домашни прегледи

 

14:30-15:30

 

14:30-15:30

 

 

 

Промотивна и профилактична дейност

 

13:00-14:00

 

13:00-14:00

 

 

 

Дейност по “Детско здравеопазване”

 

7:00-8:00

 

 

 

 

 

Дейност по “Майчино здравеопазване”

 

 

 

7:00-8:00

 

 

 

 

Заместник на ОПЛ:  д-р Стоянка Георгиева Миткова Адрес с. Дълбок извор, ет 2,каб2     моб. тел.0889712488

Осигуряването на достъп до медицинска помощ на здравноосигурените лица извън обявения работнен график -

Дежурен кабинет през нощта и през почивните дни в МБАЛ ПЪРВОМАЙ ЕООД  

Адрес. Княз Борис І № 51  тел. 0888196417